Quines són les aplicacions habituals de les pantalles LED?

2020/11/11

1. Muntat a la paretPantalla LED installation: Wall-mounted Pantalla LED is generally used in scenes such as hall, passageway, corridor entrance, bus station, railway station, high-speed railway station and subway station entrance and exit.

Es pot utilitzar com a pantalla de guia de trànsit per mostrar informació de trànsit a la carretera i al ferrocarril.

2. Instal·lació de suspensió

La instal·lació de suspensió s'utilitza generalment en interiors o semi-exteriors

La pantalla és petita, normalment no està separada de l'espai del canal de reparació, tota la pantalla s'elimina del manteniment o es converteix en una estructura integrada plegable,

La pantalla és gran i generalment adopta una planificació prèvia al manteniment, és a dir, manteniment frontal i manteniment del canal posterior

3. Instal·lació de pantalla LED Mosaic

Tota la pantalla LED està incrustada a la paret i la pantalla LED es troba al mateix nivell que la paret.

Normalment, les pantalles LED incrustades es mantenen abans de la instal·lació (manteniment positiu)

La instal·lació incrustada s'utilitza generalment en ús interior o exterior, generalment és una petita separació, una petita àrea dePantalla LED.

Normalment a l'entrada d'un edifici, vestíbul, etc.